Gayrimenkul sektörünün yapısı ve hukuki özellikleri nedeniyle birbirinden bağımsız çok sayıda yasal mevzuat ve idari işlemin konusu olma sı nedeniyle, gayrimenkulle ilgili yatırım kararı almadan önce, mutlaka yetkin kişi veya kurumlardan danışmanlık hizmeti alınması, yatırımdan beklenen faydanın sağlanması ve riskin minimize edilmesi için zorunlu hale gelmiştir.

Gayrimenkul geliştirme projelerine altlık olacak her türlü bilgi ve belgeleri temin edip mevzuatı dahilinde yorumlayarak yatırımcılara rehberlik edilmesi de bu hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.

Şirketimiz, gayrimenkul, makine ekipman ve şirket aktiflerinin değerlemesi hizmetleri ışığında aşağıda yer alan danışmanlık hizmetleri vermektedir;

Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetlerimiz

 

 

 

 

 

 

Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri

Fizibilite çalışmaları

Bölge ve konum araştırması yapmak

Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak

Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak

En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak

Tüm şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde danışmanlık hizmetleri vermek

Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek

Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek