Yeni Hedef Harita Limited Şti. kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yürütülen yurtiçi ve yurtdışı projelerinde, harita mühendislik hizmetleri sunmak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi Ankara olup müşteri taleplerine tam uyumlu çözümler sunabilmek amacıyla İstanbul ve Kırıkkale şubeleriyle hizmet vermektedir.

Şirket bünyesinde sunulan hizmetlerle ilgili, her türlü ihtiyacı karşılayacak nitelik ve deneyimde personel ile teknik ekipman mevcut olup, Şirket faaliyete geçtiğinden bu güne kadar resmi ve özel, yurtiçi ve yurtdışı birçok projeyi başarıyla tamamlamış, sektöründe önemli bir yer edinmiştir.

İmar uygulaması, kentsel dönüşüm ve tasarım projeleri ile bunlarla ilgili hukuki çalışmalar, yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve bunların araziye uygulanması, uydudan yararlanarak konum belirleme, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik haritaların üretimi, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanları ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi hizmetleri şirketin faaliyet konularıdır.

Yaşadığımız yeryüzünü daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal bilgilerin üretimi amacıyla;

Müşteri memnuniyetini temel alan hizmetler sağlamak, hızlı, doğru ve hatasız çalışma prensipleriyle hareket ederek müşterilerimizle güvene dayalı uzun süreli ve kalıcı ilişkiler sürdürmek, yurt içi ve yurt dışı projelerde beklenti ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kaliteli hizmet sunmak hedeflenmektedir.

Neden Yeni Hedef Harita ?

30 Yılı aşkın deneyim ışığında, zamanında ve hatasız bitirilmiş işler, sürekli müşteri memnuniyeti,

Faaliyet alanımızdaki her türlü hizmete uygun nitelikli ve deneyimli personel, en modern ve güncel teknik donanım,

Güven unsurunu temel prensip edinen, hızlı, şeffaf, katılımcı, efektif, karşılıklı iletişim ve işbirliğine dayanan çalışma ilkeleri,

Anında ulaşılabilme, sürekli iletişim, karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkili çözüm,

Gerçekçi fiyatlandırma, maliyet tespitinde açıklık, en uygun fiyata en kaliteli hizmet sunumu,

Sunulan hizmetlerde, kalite, zaman, hız, personel, ekipman gibi tüm Şirket değişkenlerinde sınırsız garanti.