İmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişimine doğrudan etki eder. İhtiyaca yönelik ve doğru yapılan imar uygulaması, çarpık kentleşmeyi engelleyebiliyor.

Uygulama imar planı, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

İmar uygulaması nedir sorusunun yanıtı ise, imar planının hayata geçirilmesidir. İmar uygulamaları sonrasında bölgede mülkiyet altyapısı yeniden düzenlenmiş olur.

İmar uygulaması kısaca; Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir.

Highslide JS     Highslide JS
     
Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS

İmar Planı Uygulama Alanlarımız

 

Parselasyon Planlarının Hazırlanması

3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri

İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama Çalışmaları