Vizyon

Yeni Hedef Harita, tüm paydaşları ile uyum içerisinde yüksek düzeyde işbirliği tesis ederek, faaliyet gösterdiği sektörlerde pazar hacmini geliştirmeyi ve istihdam yaratmayı amaçlar.

Misyon

Gelecekte de varlığımızı sürdürmemizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak sayesinde mümkün olacağı bilinci ile faaliyetlerimizi yürütmek.

Değerlerimiz

GÜVENİLİRLİK
Biz Önce Güven İnşa Ederiz.

Yeni Hedef Harita için “Güvenilirlik”; her koşulda ilkelere, kurallara ve standartlara bağlılık ile verdiğimiz sözlerin, aldığımız kararların ve tüm çalışmalarımızın sorumluluğunu sonuna kadar üstlenmektir.

UYUMLU İŞBİRLİĞİ
Birlikte Çalışır, Birlikte Değer Yaratırız.

Yeni Hedef Harita için “Uyumlu İşbirliği”; saygı, anlayış, uzlaşma, sinerji ve ortak kazanım ilkeleri doğrultusunda farklı bireylerle farklı ortamlarda üretken iş ilişkileri geliştirebilmektir.

GELİŞİM VE DEĞİŞİM
Gelişimimiz Geleceğimizdir.

Yeni Hedef Harita için “Gelişim ve Değişim”; önce kendimizden başlayarak sürekli gelişime ve yeniliğe yatırım yapmak, öğrenme ve paylaşma tutkusu ile sürekli daha ileriyi hedeflemektir.

İNSANA DEĞER
Geleceğe Miras “İnsana Verilen Değer” ile Oluşur.

Yeni Hedef Harita için “İnsana Değer”; her türlü statü, kademe ve seviyeden bağımsız olarak, herkesi önce birey olarak kabul etmek, saygı duymak ve takdir etmektir.

BAŞARMA TUTKUSU
Başarıya Azimle ve Tutkuyla İlerleriz.

Yeni Hedef Harita için “Başarma Tutkusu”; yaptığı işten gurur duyarak,
tutkusunu, azmini, sabrını ve cesaretini görünür bir şekilde her gün işine katmaktır.