" Birey olarak ne kadar güçlü olursak olalım bireysel başarının yetersiz olduğu sosyal bir yaşantımız var.


Her iş ekip halinde yapıldığında, sorumluluklar paylaşıldığında kolaylaşır.

 
Bireysel olarak ulaşamayacağımız hedeflere varmanın tek yolu

iyi bir ekip çalışmasıdır."

 

 

Genel Müdür Şuayip ATEŞ
Genel Müdür Yardımcısı     Buket ÇELİKHAN
Harita Mühendisi Ayşe TOKA
Harita Mühendisi Sertan ÖZTÜRK
Şehir Plancısı Osman BÖLÜKBAŞI
Şehir Plancısı Özgür KORKMAZ
Harita Teknikeri İlker ÖZKAYA
Asistan Pelin BARDAKOĞLU
Şube Sorumlusu Mutlu ARSLAN