Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç kapsamına göre çeşitli ölçeklerde BOHHBUY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği) standartlarına veya projeye özel teknik şartnamelere uygun sayısal halihazır harita üretimi yapılmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında proje hazırlanmasına altlık teşkil edecek detaylı halihazır haritalar, topografik haritalar, tematik haritalar, şeritvari halihazır haritalar, göl veya deniz kıyı şerit haritaları, orman haritaları, maden haritaları ve benzeri ihtiyaca yönelik halihazır haritalar firmamız bünyesindeki yeterli ekip ve ekipmanlar ile taahhüt edilen sürede üretilmektedir.

Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS
         
Highslide JS     Highslide JS

Halihazır Harita Üretimi Hizmetlerimiz

 

Sayısal Şeritvari Halihazır

Sayısal Topografik Halihazır

Maden Haritaları

Göl veya Deniz Kıyı Haritaları

Orman Haritaları

Tematik Haritalar

Özel Amaçlı Haritalar

Kadastral Haritalar

Kamulaştırma Haritaları