Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı alanların ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir.

Kent kompleks bir örüntüdür ve dönüşüm kentin belirli bir parçasında yapılan bir müdahale olmasına karşın kent bütününün sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm proje süreçleri; mimarlar, şehirciler, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen meslek insanlarının birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Yeni Hedef Harita olarak, çalıştığımız yereli iyi anlamanın ve yerelle doğru iletişim kurmanın başarılı projenin anahtarı olduğunun bilincindeyiz; multidisipliner ekibimiz bu hassasiyetle değer yaratacak projeler üretmek için çalışıyor.

Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerimiz

 

Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılması

Halihazır Detay Alımı ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması

Kentsel Alan Konsepti Geliştirilmesi

Matematiksel ve Finansal Paylaşım Modellerinin Kurgulanması

Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması

Mimari Programın ve Avan Projelerin Hazırlanması

Hak Sahipleri ile Uzlaşma ve Muvafakat Sözleşmesi çalışmalarının yapılması