Ülkemizin imar ve şehirleşme sürecinde genel olarak mevzuatın ve yatırımların eksikliğinden söz edilebilir. Bu sebeplerden dolayı imar ve altyapı hizmetleri çarpık yapılaşmanın arkasından gelmektedir.

Kutsal olan toprak mülkiyetinin bilinçsiz ellerde işlenmesi seçimle gelen yerel yönetimlerin başarısını derinden etkiler. Yeni Hedef Harita'nın yapmış olduğu imar uygulamalarındaki başarısı bu konudaki uzmanlığının en iyi göstergesidir.

Highslide JS     Highslide JS
     
    Highslide JS    

İmar Planı Çalışma Alanlarımız

 

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Koruma Amaçlı İmar Planları