Yüksek tecrübe gerektiren proje kontrol hizmetinde de Yeni Hedef Harita olarak yanınızdayız

Proje Kontrol ve Müşavirlik Hizmetlerimiz

 

İnşaat Kontrollükleri

Altyapı Projeleri Kontrollüğü

İçme suyu Projeleri

Kanalizasyon Projeleri

Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As-Built Çalışmaları

Yol Projeleri

Enerji Nakil Hatları

Haberleşme Hatları

ÇED Raporları